Waarom CI

Herkent u één of meerdere van onderstaande verspillingen binnen uw bedrijf?

Lean Verspillingen

Een grote uitdaging is het mee blijven bewegen met de continue veranderende klantvraag, technische mogelijkheden, wettelijke eisen etc. Daarom is het van groot belang uw integrale bedrijfsactiviteiten (beter) op deze continue verandering aan te laten sluiten en verspillingen te elimineren.

 

Om hieraan te kunnen voldoen heeft het bedrijf een verbetercultuur nodig die het geleidelijk mee veranderen stimuleert en dit opgenomen is in de bedrijfsinfrastructuur. 

 

Wij dagen uw werknemers en managers uit integraal te denken, prestaties als geheel zichtbaar te maken en iedere schakel hierin te betrekken.

 

CI staat voor continuous improvement, continu verbeteren. Wij helpen u bij het achterhalen en oplossen van het kernprobleem door middel van de best passende methode. Hierbij maken we gebruik van het Lean, Agile en Six Sigma gedachtengoed, waar 

verandermanagement een onderdeel van uit maakt.

 

Darwin zei het al eens:

Het is niet de sterkste of de intelligentste die overleeft, maar degene die zich het beste aanpast op veranderingen!