Optimaliseren interne processen
Wij maken gebruik van het Lean en Six Sigma gedachtegoed, waar ook een groot deel verandermanagement in verweven zit. We gebruiken een integrale ketenbenadering om de organisatie silo’s van afdelingen te doorbreken. 
Onze manier van werken:Goed luisteren, mouwen opstropen;Geen dikke rapporten in je la, maar praktisch en echt aan de slag met resultaat; Samen met de medewerkers, zij weten immers de experts op hun werkgebied;Van de gebaande wegen afwijken is voor ons geen enkel probleem;Visueel en transparant.Tijdens trajecten trainen en coachen we werknemers, ons doel is dat uw organisatie het uiteindelijk zelf kan en wij niet meer nodig zijn.
Elk traject heeft min of meer dezelfde (A3) structuur:Kijken wat de pijn is en waar deze zich bevindt (achtergrond);Bepalen hoe erg de pijn is (huidige situatie); Onderzoeken wat de bronoorzaak van de pijn is (analyse);Maatregelen treffen om pijn te stoppen (plan-uitvoering);Zorgen dat de pijn niet meer terugkomt (controle - borging).
De werknemers op de werkvloer zijn de experts in hun vakgebied en lopen dagelijks tegen problemen aan. Als je deze werknemers heel praktisch leert verbeteren kunnen er grote stappen worden gezet.  Leren door te doenHiervoor moeten ze wel worden getraind en gecoached om vaardigheden te krijgen en deze te verbeteren. De manier van aansturen veranderd hier ook vaak door..  Als leidinggevende moet je echt vertrouwen op je medewerkers en fouten als voorwaarde voor verbetering zien. Zonder fouten te maken kun je niet leren. Dat vergt coachend leiderschap. De sleutel is feedback. Dat moet je goed kunnen geven, goed kunnen ontvangen. We maken hierbij ook gebruik van Training Within Industries (TWI).
Ontwikkeling van medewerkers
Tools die we gebruiken
Visualiseren  Een ander belangrijk element van Lean is dat je zaken zichtbaar en duidelijk maakt. Dat helpt om handelingen efficiënt, veilig en snel te laten verlopen. 
Klantwaarde verhogen/strategie:Customer Journey Mapping Waarde propositie ontwikkeling: BMG Canvas Value stream mapping Lean startup: MVP Co-creatie Interne processen verbeteren: Gemba walk 5s werkplek organisatie (Keten) Value Stream Mapping Glenday Sieve Pressure Cooker TWI (instructions, methods, relations) Kaizen, problem solving SMED 6-machine verliezen In stand houden: Trainingen LEAN Leiderschap Operationeel management Lean, safety en 5s Audits
Verbeter met behulp van Lean & Six Sigma op het gebied van:  - klanttevredenheid,  - veiligheid,  - kwaliteit, doorlooptijd, tijdigheid (right first time on time)  - kosten,  - medewerkerstevredenheid.
Lean heeft als doel om maximale waarde te leveren voor de klant (purpose) door middel van een zo optimaal mogelijk proces (process) en bereikt dat door hierbij de capaciteiten van mensen zo goed mogelijk in te zetten (people). Dit is ook de volgorde om naar verbeteringen te kijken; purpose, process, people. 
Wij maken gebruik van het Lean  en Six Sigma gedachtengoed, waarbij ook een groot deel  verandermanagement in verweven zit. We gebruiken een integrale ketenbenadering…  meer >>
De werknemers op de werkvloer zijn de experts in hun vakgebied en lopen dagelijks tegen problemen aan. Als je deze werknemers heel praktisch leert verbeteren kunnen er grote stappen worden gezet.. meer >>
Dit vereist een gestructureerd verbeterproces en het creëren van een verbetercultuur, met transparantie in prestaties en meedenkende medewerkers.
Het is belangrijk om te weten waar uw bedrijf klantwaarde toevoegt, om te voorkomen dat er verspilling wordt geoptimaliseerd. Ook kunnen er op basis van klantwaarde nieuwe waarde proposities ontwikkeld worden. meer >>
Welkom bij de Continuous Improvement Company! Wilt u uw bedrijfsactiviteiten beter laten aansluiten bij de klantvraag en/of uw bedrijfsprestaties verbeteren, maar u wilt niet dat dit iets eenmaligs is?   
Lean Visie
Wij maken gebruik van het lean gedachtengoed, waarbij Six Sigma en verandermanagement ondersteunend zijn. De uitrol van Lean gebeurt vaak via een programma (top-down). Daarbij is het belangrijk dat het “ware noorden” duidelijk is voor iedereen binnen de organisatie, er transparantie in prestaties die aansluiten op strategische doelen (Hoshi Kanri). Hierbij gaan we vooral aan de slag op de werkvloer, met verbeteren van proces (in 1x goed) en alle (sub) processen te synchroniseren op basis van de takttijd. Hierdoor krijg je meer flow, hogere efficiency en minder faalkosten. De sleutel ligt bij de mensen op de werkvloer, vooral als je een continue lerende organisatie wil creëren. De uitrol van Lean kan ook van onderaf starten, een experiment om een specifiek probleem op te lossen (bottom-up). Dit kan ook een hele goede aanpak zijn, aangezien de resultaten andere mensen of afdelingen kan aansteken om ook andere problemen op te pakken. Leren (en innoveren) vraagt ook om experimenten, durven te proberen is essentieel!.
Een organisatie bevat simpel gezet 3 elementen: Het doel waarom het bedrijf bestaat (purpose)De processen waardoor het werk wordt gedaan (process)De mensen die het allemaal laten gebeuren (people)
Wat vindt uw klant nu echt belangrijk? Welke zorg kunt u bij hem wegnemen? Het is belangrijk om te weten waar uw bedrijf klantwaarde toevoegt, of welke kansen u laat liggen. U klanten lopen dagelijks tegen problemen aan, waar u zich niet altijd helemaal bewust van kan zijn (blinde vlek).  We gebruiken verschillende tools om de klantervaring inzichtelijk te krijgen en hierna te kunnen optimaliseren, zoals bijvoorbeeld “customer journey mapping”.   Wij kunnen ook helpen om op basis van de gevonden klantwaarden een betere of nieuwe waardepropositie* te ontwikkelen. Dit kan eventueel samen met een deel van uw klanten (zogenaamde co-creatie). Wij hebben ruime ervaring om u hierbij te ondersteunen.  EndFragment
* De waardepropositie omvat de totale ervaring van de klant met uw bedrijf:  Het totaal van het product- en/of   dienstenaanbod en ervaringen/belevingen die geleverd worden aan uw klanten tijdens alle interacties met uw organisatie. EndFragment
Verhogen klantwaarde (purpose)
Continuous Improvement Company Swammerdamstraat 2 3817 VR Amersfoort Contact Patrick Kalshoven +31(0)6 - 13 75 98 02 www.ci-company.nl patrick@ci-company.nl
Loading...
U kunt ook mailen via deze knop
Contact
Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op!